Demografie, economie, en lees- en kijktips

Over China valt natuurlijk oneindig veel te zeggen. Onderstaand een paar eye-openers over demografie en economie, en enkele lees- en kijktips.

Dia3Bevolking: China en het Westen

  • In China wonen anderhalf keer zoveel mensen als in de hele Westerse wereld bij elkaar.
  • Het ‘Westen’ is Europa, Noord-Amerika en Australië. Daar wonen bij elkaar 900 miljoen mensen. In China wonen 1.370 miljoen mensen.
  • Van de wereldbevolking van 7 miljard mensen woont dus 13 procent in de Westerse wereld, en 20 procent woont in China.
Economische randvoorwaarden: China en het Westen
  • China is anderhalf keer zo groot als het Westen: 1.370 mln. inwoners in China, 900 mln. ‘bij ons’.
  • China kent één schrijftaal, en driekwart van de Chinezen heeft dezelfde spreektaal (Mandarijn).
  • China heeft één munt (de Remnibi ofwel Yuan), het Westen heeft de Euro, Dollar en nog het een en ander.
  • China kent één arbeidsmarkt, met overigens wel één belangrijke rem op echt vrij verkeer van arbeid. Voor voorzieningen zoals onderwijs en zorg is een Chinees aangewezen op zijn geboortestreek, conform het Hukou-systeem (wiki-eng.). Kinderen van migranten blijven daarom vaak achter bij opa en oma op het platteland. Toch is de migratie binnen China veel groter dan in het Westen. Loonverschillen zijn groter, en taal- en cultuurbarrières zijn tussen Chinese regio’s geringer dan tussen Westerse landen. Meer info in een aardig Nederlandstalig artikel.
‘Over China’: lees- en kijktips